Gleba

(22) 299 24 25
882 117 481
info@interlabo.pl

Oferujemy pobór i wykonanie akredytowanych badań gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe, a także gruntów przeznaczonych pod inwestycje zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Jakie gleby badamy?

Rolnicze

Przemysłowe

Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:

§

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 257)

§

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395)