Badania odpadów

(22) 299 24 25
882 117 481
info@interlabo.pl

Oferujemy akredytowane pobieranie i analizy odpadów ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, itp.

Jakie odpady badamy?

Badamy i pobieramy odpady o następujących kodach:

190805

200203

200303

200399

020305

100101

170380

190801

190802

W ramach naszych usług przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).