Pomiary środowiska pracy

(22) 299 24 25
882 117 481
info@interlabo.pl

Oferujemy Państwu kompleksowe badania i ocenę wpływu środowiska pracy na zdrowie i życie zatrudnionych osób.

DLA KOGO BADANIA?


Przepisy Kodeksu Pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców przede wszystkim obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.


Realizując ten obowiązek pracodawca powinien odpowiednio wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki.


Obowiązki pracodawcy dotyczą również informowania pracowników o występujących zagrożeniach na poszczególnych stanowiskach pracy.

Co badamy?

Hałas

Pyły

Drgania

Oświetlenie

Czynniki chemiczne

Dzięki współpracy z doświadczonymi pracownikami służby BHP i akredytowanymi laboratoriami higieny pracy doradzimy i przeprowadzimy analizę aktualnych potrzeb dotyczących pomiarów na stanowiskach pracy.