Interlabo » Badania » Badanie Legionella sp.

Badanie Legionella sp.

225,00 399,00  z VAT

Prezentowany pakiet obejmuje analizę bakterii z rodzaju Legionella, które stanowią powszechne, wtórne zanieczyszczenie układów ciepłej wody użytkowej.

Źródłem zakażenia pałeczkami Legionella w obiektach mogą być: instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitka prysznicowe, zawory czerpalne, wieże chłodnicze, myjnie, turbiny dentystyczne, urządzenia do wspomagania oddychania, dializatory itp. Kolonizacji bakterii sprzyja temperatura w zakresie 25-45 °C (optymalna temperatura do ich rozwoju wynosi 38 °C), niskie stężenie związków dezynfekujących, zastoiny wody i czynniki biotyczne, takie jak obecność innych mikroorganizmów, czy biofilmu. Szybkość wzrostu przyspiesza dodatkowo podłoże bogate w żelazo i mangan, wysoka wilgotność, dostępność dwutlenku węgla, oraz wspomniana już odpowiednia temperatura.
Bakterie te w odróżnieniu od innych zanieczyszczeń obecnych w wodzie, prowadzą do zakażenia drogą oddechową, podczas wdychania aerozolu wodnego (np. podczas prysznica lub kąpieli).

Pakiet przeznaczony dla osób, które chcą mieć pewność, że użytkowana woda ciepła jest bezpieczna dla zdrowia i nie stwarza zagrożenia obecnością bakterii Legionella.

Czas oczekiwania na wyniki badań wynosi 10 dni (czas inkubacji bakterii).

Uzyskane wyniki odnosimy w sprawozdaniu z badań do wartości dopuszczalnych w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda uzdatniona
pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Legionella spp. PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)
Legenda do „Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!