Interlabo » Badania

Oferujemy

Badania wody

Pomiary wentylacji i gazu

Pakiety badań

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!

Badania wody

460,00 590,00  z VAT
499,00 695,00  z VAT
490,00 675,00  z VAT
225,00 399,00  z VAT
1540,00 1750,00  z VAT

Pomiary wentylacji i gazu

Pakiety badań

Instrukcja pobierania próbek wody

01.

Uwagi ogólne

wodę do analizy pobrać z punktu (kranu) najczęściej używanego,
należy zdjąć z kranu wszelkie urządzenia tj. uszczelki, sitka, przedłużki, plastikowe nakładki, węże itp.,
butelki do badań opisać (rodzaj wody tj. surowa, uzdatniona, wodociągowa; miejsce pobrania),
w przypadku pobierania wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych najpierw postępować wg pkt 3., a następnie wg pkt 2,
wszystkie czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.

02.

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych:

Próbki pobieramy tylko do sterylnych butelek pobranych z laboratorium lub do sterylnych pojemników zakupionych w aptece.

odpuścić zimną* wodę przez około 5 min., a następnie zamknąć kurek,
wylewkę kranu dokładnie opalić płomieniem lub zdezynfekować przy użyciu środka dezynfekującego (roztwór chloru lub spirytus)
odpuścić zimną* wodę przez około 2-3 min.,
ustalić strumień wody tak, aby wypływ z kranu nie był wzburzony,
otworzyć butelkę
pobrać próbkę w taki sposób, aby nie doszło do zabrudzenia wnętrza butelki (nie stykać wewnętrznej części butelki z wylewką, zakrętkę trzymać skierowaną wewnętrzną stroną do dołu, nie dotykać ścianek zakrętki, nie odkładać na bok),
butelkę napełnić wodą do znacznika objętości (500 ml) i natychmiast zakręcić. Nie dopuścić do przelania butelki!
Nie dopuścić do przelania butelki!

* wyjątek stanowi pobieranie próbek na obecność pałeczek Legionella – w tym przypadku należy odkręcić kurek z ciepłą wodą.

03.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych:

Próbki pobieramy do butelek pobranych z laboratorium lub do pojemników typu PET po wodzie mineralnej.

odpuścić zimną* wodę przez około 3-5 min.,
ustalić strumień wody tak, aby wypływ z kranu nie był wzburzony,
trzykrotnie przepłukać butelkę pobieraną wodą,
wodę pobrać tak, aby zminimalizować natlenienie wody- wlot butelki zbliżyć do wylewki kranu,
całą butelkę napełnić wodą do momentu przelania się,
butelkę z wodą zakręcić tak, aby w miarę możliwości nie zostały w niej pęcherzyki powietrza.

04.

Transport próbek wody:

Próbki należy transportować w chłodnym (5℃ ± 2℃), izolowanym miejscu. Próbki nie powinny być wystawiane na światło słoneczne. Należy dostarczyć je do laboratorium w czasie jak najkrótszym, w tym samym dniu, w którym nastąpiło pobranie wody (najlepiej do 4 godz. od pobrania).