Interlabo » Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Przegląd wentylacji – Warszawa

Zdrowe powietrze w budynkach to podstawa funkcjonowania. Przegląd wentylacji Warszawa przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego, takiego jak:
  • anemometry,
  • termometry,
  • wilgotnościomierze,
  • mierniki ciśnienia.
Wyniki pomiarów sprawności wentylacji są następnie analizowane i porównywane z obowiązującymi normami i standardami technicznymi, a ich podsumowanie stanowi szczegółową dokumentację, którą można przedstawić Sanepidowi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub niedociągnięć nasi specjaliści mogą zaoferować rekomendacje i porady dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania wentylacji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w budynku.

Zainteresowała Cię oferta?

Konieczność uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie środowiska.

  1. Zgodnie z art. 687 Kodeksu cywilnego, każdy właściciel budynku lub lokalu, który posiada urządzenia grzewcze lub instalacje wentylacyjne, jest zobowiązany do zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania. Do zapewnienia takiego bezpieczeństwa konieczne jest coroczne przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.
  2. Ustawa o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów oraz opinii kominiarskich. Zgodnie z tą ustawą, każdy właściciel budynku lub lokalu z urządzeniami grzewczymi lub instalacjami wentylacyjnymi musi corocznie przeprowadzić przegląd techniczny tych urządzeń oraz uzyskać pozytywną opinię kominiarską. Opinia ta jest wydawana przez uprawnionego kominiarza i stanowi dokument potwierdzający bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Przegląd gazowy – Warszawa

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku reguluje warunki, które trzeba spełnić, aby pozytywnie przejść przegląd gazowy w Warszawie i innych miastach w Polsce. Kolejne regulacje wyznacza rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Zgodnie z tymi przepisami, każdy właściciel budynku, w którym zainstalowana jest taka instalacja, jest zobowiązany przeprowadzić przegląd gazowy w mieście Warszawa tej instalacji:
  • przed oddaniem budynku do użytkowania,
  • co najmniej raz na pięć lat od daty poprzedniego przeglądu.
W przypadku instalacji zasilających kotły o mocy większej niż 100 kW przegląd gazowy w Warszawie powinien być przeprowadzany co dwa lata. Przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji gazowej jest obowiązkiem właściciela budynku, a sam przegląd gazowy powinien być wykonany przez uprawnionego gazownika lub instalatora gazowego.

Zainteresowała Cię oferta?

Badania w Interlabo

Badanie wentylacji i przegląd gazowy w mieście Warszawa są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowego powietrza w budynkach. W Interlabo wykonujemy skrupulatne inspekcje, takie jak badanie wody Warszawa. Wszystko to umożliwia nam wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!