Interlabo » Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Pomiary instalacji gazowych i wentylacyjnych

Wentylacja

Pomiary sprawności wentylacji przeprowadza się zwykle z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego, takiego jak anemometry, termometry, wilgotnościomierze, czy mierniki ciśnienia. Wyniki pomiarów sprawności wentylacji są następnie analizowane i porównywane z obowiązującymi normami i standardami technicznymi, a ich podsumowanie stanowi szczegółową dokumentację, którą można przedstawić Sanepidowi.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub niedociągnięć, nasi specjaliści mogą zaoferować rekomendacje i porady dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania wentylacji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w budynku.

Zainteresowała Cię oferta?


Konieczność uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie środowiska.

  1. Zgodnie z art. 687 Kodeksu cywilnego, każdy właściciel budynku lub lokalu, który posiada urządzenia grzewcze lub instalacje wentylacyjne, jest zobowiązany do zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania. Do zapewnienia takiego bezpieczeństwa konieczne jest coroczne przeprowadzenie przeglądu technicznego urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej.
  2. Ustawa o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa szczegółowe wymagania dotyczące przeglądów oraz opinii kominiarskich. Zgodnie z tą ustawą, każdy właściciel budynku lub lokalu z urządzeniami grzewczymi lub instalacjami wentylacyjnymi musi corocznie przeprowadzić przegląd techniczny tych urządzeń oraz uzyskać pozytywną opinię kominiarską. Opinia ta jest wydawana przez uprawnionego kominiarza i stanowi dokument potwierdzający bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Gaz

W Polsce, konieczność uzyskania pozytywnej opinii z przeglądu gazowego jest regulowana przez ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.Zgodnie z tymi przepisami, każdy właściciel budynku, w którym zainstalowana jest instalacja gazowa, jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu tej instalacji przed oddaniem budynku do użytkowania oraz co najmniej raz na pięć lat od daty poprzedniego przeglądu. W przypadku instalacji gazowych zasilających kotły o mocy większej niż 100 kW, przegląd taki powinien być przeprowadzany co dwa lata.Przeprowadzenie przeglądu szczelności instalacji gazowej jest obowiązkiem właściciela budynku, a sam przegląd powinien być wykonany przez uprawnionego gazownika lub instalatora gazowego.

Zainteresowała Cię oferta?

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zaakceptuj, by korzystać z serwisu.