Interlabo » Badania » Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu + opinia kominiarska

Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu + opinia kominiarska

790,00 1065,00  z VAT

Prezentowany pakiet obejmuje zestaw analiz mikrobiologicznych wody oraz przegląd kominiarski wymagane przez Inspekcję Sanitarną przy odbiorze różnego rodzaju placówek (np. przedszkola) oraz punktów gastronomicznych i spożywczych.

Wszystko podczas jednej wizyty!

Uzyskane wyniki z analizy wody odnosimy w sprawozdaniu z badań do wartości dopuszczalnych w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Opinia kominiarska do Sanepidu to dokument, który wydawany jest w celu potwierdzenia, że dany obiekt spełnia wymagania przepisów sanitarnych w zakresie wentylacji i ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. W takiej opinii kominiarskiej, pracownik weryfikuje m.in. stan techniczny i czystość kanałów wentylacyjnych, poprawność funkcjonowania systemów odprowadzania spalin oraz spełnienie norm dotyczących jakości powietrza wewnętrznego. Kominiarz dokonuje także pomiarów i badań, które są wymagane przez przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do „Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!