Interlabo » Badania » Woda ze studni

Woda ze studni

490,00 675,00  z VAT

Badanie wody ze studni dedykowane jest dla osób i firm, które korzystają z własnej wody pochodzącej ze studni. Zakres analiz został dobrany w taki sposób, aby klient miał wiedzę o jakości wody, której używa i jednocześnie, aby firmy zajmujące się uzdatnianiem wody mogły dobrać odpowiednią stację filtrującą, jeśli wyniki badań będą niezadowalające.

Jak często badać wodę ze studni?

Analiza wody ze studni powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku, ponieważ jej jakość może być zaburzona przez różnorodne czynniki. Regularne wody ze studni głębinowe jest nadrzędne do weryfikacji, czy ciecz jest bezpieczna do spożycia. Analiza wody ze studni będzie również przydatna w przypadku wystąpienia lokalnych zanieczyszczeń, awarii instalacji kanalizacyjnych lub jeśli dojdzie do zmian we właściwościach wody, takich jak smak, zapach lub kolor. Polecamy również:

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi ok. 5-7 dni roboczych od pobrania próbki.

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda surowa pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999 A
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 A
Azotany (NO3) PN-82/C-04576/08 A
Azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999 A
Amonowy jon (NH4) PN-ISO 7150-1:2002 A
Mangan PN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021 r. A
Żelazo ogólne PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001 A
Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 NS
Zapach PN-EN 1622:2006 AP
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP

 

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do „Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE, W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!