Interlabo » Badania » Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – przegląd gazowy

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – przegląd gazowy

220,00 295,00  z VAT

Przegląd gazowy to proces weryfikacji instalacji gazowej w nowo wybudowanym lub zmodernizowanym budynku przed przekazaniem go do użytkowania. Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy instalacja gazowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz czy jest bezpieczna w użytkowaniu.

Przegląd gazowy jest przeprowadzany przez uprawnionego gazownika lub instalatora gazowego. Podczas przeglądu są dokonywane pomiary i badania techniczne instalacji gazowej oraz weryfikowana jest poprawność wykonania połączeń, montażu i izolacji. Pozytywny wynik przeglądu potwierdza zgodność instalacji z wymaganiami technicznymi i prawnymi oraz pozwala na odbiór budynku do użytkowania.

W przypadku budynku mieszkalnego wielolokalowego – cena ustalana jest indywidualnie.