Interlabo » Sklep » Badanie kompleksowe wody

Badanie kompleksowe wody

1440,00 1640,00  z VAT

MatrycaOznaczany parametrMetodyka badańStatus
WODA

MONITORING PRZEGLĄDOWY

B

Amonowy jon (NH4)PN-ISO 7150-1:2002A
pHPN-EN ISO 10523:2012A
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999A
BarwaPN-EN ISO 7887:2012A
MętnośćPN-EN ISO 7027-1:2016-09A
ManganPN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021A
Żelazo ogólnePN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001A
Azotany (NO3)PN-82/C-04576/08A
Azotyny (NO2)PN-EN 26777:1999A
TwardośćPN-ISO 6059:1999A
ChlorkiPN-ISO 9297:1994A
SiarczanyPN-EN ISO 10304-1:2009AP
FluorkiILB3b-15 wydanie 5 z 26.07.2021 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 323A
BorPN-EN ISO 11885:2009A
SódPN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 9964-1/Ak:1997A
Ogólny węgiel organiczny (OWO)PN-EN 1484:1999AP
Benzo(a)pirenPB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r.AP
∑ WWA (B(b)F,  B(k)F,  B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P)PB-DAO-13 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r.AP
AkryloamidPB-DAO-14 wersja 01 z dnia 23.02.2021 r.AP
EpichlorohydrynaPN-EN 14207:2005AP
1,2-dichloroetanPN-EN ISO 10301:2002AP
BromodichlorometanPN-EN ISO 10301:2002AP
Trichlorometan (Chloroform)PN-EN ISO 10301:2002AP
Chlorek winyluPN-EN ISO 10301:2002AP
BenzenPN-ISO 11423-1:2002AP
∑ Trichloroetenu i tetrachloroetenuPN-EN ISO 10301:2002AP
∑ THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform)
PN-EN ISO 10301:2002AP
Pestycydy chloroorganicznePN-EN ISO 6468:2002AP
∑ PestycydówPN-EN ISO 6468:2002AP
AntymonPN-EN ISO 11885:2009A
ArsenPN-EN ISO 11885:2009A
ChromPN-EN ISO 11885:2009A
GlinPN-EN ISO 11885:2009A
KadmPN-EN ISO 11885:2009A
MagnezPN-EN ISO 11885:2009A
MiedźPN-EN ISO 11885:2009A
NikielPN-EN ISO 11885:2009A
OłówPN-EN ISO 11885:2009A
SelenPN-EN ISO 11885:2009A
SrebroPN-EN ISO 11885:2009A
RtęćILB3b-5 wydanie 2 z 31.08.2020 r..A
BromianyPN-EN ISO 15061:2003AP
Indeks nadmanganianowyPN-EN ISO 8467:2001AP
Cyjanki ogólnePN-EN ISO 14403-2:2012AP
SmakPN-EN 1622:2006AP
ZapachPN-EN 1622:2006AP
Escherichia coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12AP
Bakterie z grupy coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72hPN-EN ISO 6222:2004AP
Clostridium perfringensPN-EN ISO 14189:2016-10AP
Enterokoki kałowePN-EN ISO 7899-2:2004AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do “Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!