Interlabo » Badania » Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu

Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu

460,00 590,00  z VAT

Prezentowane badanie wody dla Sanepidu obejmuje zestaw analiz mikrobiologicznych najczęściej wymaganych przez Inspekcję Sanitarną przy odbiorze różnego rodzaju placówek (np. przedszkola) oraz punktów gastronomicznych i spożywczych.

Badanie wody dla Sanepidu – dlaczego warto je wykonywać?

Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu (Warszawa i okolice) jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z danej wody. Pozwala na wykrycie i eliminację potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych czy fizycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Wszystkie informacje na temat badania wody Sanepid (w tym cena) dostępne są po wybraniu metody pobrania próbki. Zachęcamy do sprawdzenia:

Badanie wody – Sanepid

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania wody do Sanepidu wynosi 3-4 dni robocze od pobrania próbki. Uzyskane wyniki odnosimy w sprawozdaniu z badań do wartości dopuszczalnych w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do „Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!