Badania ścieków

Badanie ścieków przemysłowych Warszawa

Wykonywane przez Interlabo badanie ścieków przemysłowych Warszawa to proces, mający na celu ocenić jakość zebranych próbek poprzez analizę ich składu chemicznego, fizycznego i zawartości zanieczyszczeń. Badanie ścieków jest często wymagane przez przepisy i standardy jakościowe, aby upewnić się, że ścieki wypuszczane do środowiska są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego.

Proces badania ścieków obejmuje następujące kroki:

 1. Pobranie próbki – wszystkie badania fizykochemiczne ścieków zaczynają się od pobrania próbki z określonego miejsca. Zwykle odbywa się to z użyciem specjalnych pojemników i narzędzi, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki.
 2. Analiza fizykochemiczna – przeprowadza się analizę składu chemicznego ścieków, w tym m.in. pH, BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), ChZT-Cr (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu), zawartości związków organicznych i nieorganicznych, zawartości metali ciężkich i innych substancji toksycznych.
 3. Analiza mikrobiologiczna – w przypadku, gdy badanie ścieków przemysłowych wymaga analizy mikrobiologicznej, specjaliści starają się wykryć obecność m.in. bakterii i wirusów, które mogą być obecne w ściekach.
 4. Raportowanie – po przeprowadzeniu analizy, wyniki są dokładnie dokumentowane i raportowane. Pozwalają ocenić jakość ścieków i wpływają na decyzje dotyczące przyszłych działań, które mają na celu zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w ściekach.

Badanie ścieków przemysłowych jest bardzo ważnym procesem, ponieważ pozwala na monitorowanie jakości wody i wpływu ścieków na środowisko naturalne. Dzięki temu można podejmować działania, mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia, a także spełnić wymagania prawne.

Nasze analizy wykonywane są metodami akredytowanymi, które są zgodne z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi jakości ścieków. Ponadto posiadamy akredytację na pobór próbek metodą manualną oraz przy użyciu automatycznych urządzeń do pobierania próbek. Profesjonalne badania ścieków oczyszczonych Warszawa to raptem ułamek całej oferty. Każdy klient może zlecić nam także:

Zainteresowała Cię oferta?


Kto potrzebuje badań ścieków?

 • Jednostki samorządowe
 • Zakłady gospodarki komunalnej
 • Przedsiębiorstwa
 • Szpitale
 • „I wielu innych!”
Jakie ścieki badamy?
 • Ścieki komunalne
 • Ścieki przemysłowe
 • Ścieki opadowe/deszczowe
 • Odcieki
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
 • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 521)
 • § Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1456)
 • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)
 • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 28 czerwca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
  w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!