Badania odpadów

Zakłady produkcyjne przykładają coraz większą wagę do gospodarowania odpadami. Są świadome zagrożeń dla środowiska, jakie się z tym wiążą. Dlatego właśnie w Interlabo pragniemy pomóc im w przestrzeganiu norm środowiskowych.
Wśród naszych usług oferujemy akredytowane pobieranie i analizę odpadów ze składowisk odpadów w każdym okresie eksploatacji. Analizujemy również próbki z oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych i innych miejsc produkujących różnego rodzaju odpady. Nasze badania odpadów wykonywane są pod kątem możliwości ich składowania na składowiskach odpadów, ale też pod kątem ich późniejszego wykorzystania (np. jako paliwa alternatywne). Analizy wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego.

Zapraszamy do kontaktu:


Badamy i pobieramy odpady o następujących kodach:

  • 190805
  • 200203
  • 200303
  • 200399
  • 020305
  • 100101
  • 170380
  • 190801
  • 190802
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
  • W ramach naszych usług przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!