Badania odpadów

Coraz więcej zakładów produkcyjnych z całej Polski decyduje się na kompleksowe oraz profesjonalne badanie odpadów Warszawa. Tendencja ta utrzymuje się na wysokim poziomie i wynika z dwóch umacniających się na rynku postaw: chęci lepszego gospodarowania odpadami oraz rosnącej świadomości odnośnie zagrożeń dla środowiska. Właśnie dlatego w Interlabo pragniemy pomóc każdemu przedsiębiorcy w przestrzeganiu norm środowiskowych.

 

Badanie odpadów Warszawa – zakres usług Interlabo

 • Badanie odpadów do składowania Warszawa – właściciele firm i przedsiębiorstw muszą je wykonać przynajmniej raz w roku. Tak zwane testy zgodności pozwalają klasyfikować odpady, które w zależności od rodzaju, trafią na składowisko odpadów obojętnych, niebezpiecznych i innych niż obojętne i niebezpieczne (odpady komunalne oraz te, które powstały w wyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych).
 • Badanie odpadów komunalnych Warszawa do dalszego wykorzystania – w Interlabo wykonujemy badania uzyskanych w procesie mechaniczno-biologicznym stabilizatów. Weryfikujemy, czy spełniają one normy przedstawione przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z 11 września 2012 roku. Badamy np. ubytek masy organicznej, wartość AT4, jak i straty prażenia stabilizatu.

 

W Interlabo przeprowadzamy akredytowane badania odpadów w Warszawie. Robimy analizy odpadów ze składowisk w każdym okresie eksploatacji. Analizujemy również próbki z oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych i innych miejsc, gdzie produkowane są odpady. Nasze badania wykonywane są pod kątem możliwości ich składowania, ale też pod kątem ich późniejszego wykorzystania (np. jako paliwa alternatywne). Analizy wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego.

Jako laboratorium wykonujemy także:

Badamy i pobieramy odpady o następujących kodach:

 • 190805
 • 200203
 • 200303
 • 200399
 • 020305
 • 100101
 • 170380
 • 190801
 • 190802
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
 • W ramach naszych usług przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!