Osady ściekowe

Osady ściekowe to odpad powstający w oczyszczalniach ścieków zakładów przemysłowych i komunalnych. Ten produkt uboczny może być zagospodarowany, na przykład na potrzeby rolnictwa. W celu prawidłowego stosowania osadów ściekowych wymagane są jednak badania.
Dlatego właśnie oferujemy pobór i wykonanie akredytowanych badań osadów ściekowych. Takie badania wykonujemy w przypadku osadów, które mają być stosowane na gruntach lub składowane na składowisku odpadów. Badania osadów odbywają się przy pomocy metod akredytowanych.

Zapraszamy do kontaktu:


Jakie osady badamy?

  • Komunalne osady ściekowe
  • Osady z zakładów produkcyjnych
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
  • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 257)
  • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277)

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!