Osady ściekowe

Jako profesjonalne laboratorium świadczymy kompleksowe usługi, w skład których wchodzi badanie osadów ściekowych Warszawa. Wspomniane osady powstają w wyniku oczyszczania ścieków i są produktem ubocznym wielu zakładów przemysłowych oraz komunalnych. Dzięki współczesnej technologii można je jednak rozsądnie zagospodarować i wykorzystać, np. na potrzeby rolnictwa, minimalizując w ten sposób straty zakładu. Aby jednak móc to zrobić, trzeba wykonać odpowiednie badania.

 

Badanie osadów ściekowych Warszawa – oferta Interlabo

W Interlabo wykonujemy kompleksowe oraz akredytowane badania osadów ściekowych. Nasi specjaliści pobierają próbki, analizują je w laboratorium, a następnie przygotowują raporty, które są honorowane przez wszystkie instytucje oraz urzędy. Badania w szczególności zalecamy w przypadku osadów, które mają być stosowane na gruntach lub składowane na składowisku odpadów.

 

Jakie osady ściekowe badamy?

  • Komunalne osady ściekowe – pochodzą z oczyszczalni ścieków, głównie z instalacji, gdzie zachodzi proces oczyszczania. Badanie osadów ściekowych pozwala szybko wykryć substancje toksyczne, bakterie, a także metale ciężkie, które negatywnie oddziałują na ludzki organizm. Właściciel takich osadów zobowiązany jest do tego, aby regularnie je badać, a także grunty na których są wykorzystywane.
  • Osady z zakładów produkcyjnych (głównie z przemysłu cukierniczego, mleczarskiego, żywnościowego, przetwórstwa produktów spożywczych, napojów, drewna, a nawet ceramiki) – badanie osadów ściekowych Warszawa jest niezbędne w przypadku firm, które stabilizują osady w celu dalszego wykorzystania. Po obróbce trafiają one najczęściej na kompostowniki, do biogazowni lub na składowiska odpadów z uwagi na ich specyfikę składu.

 

Rozbudowana oferta Interlabo

Badanie osadów ściekowych w Warszawie to raptem ułamek pokaźnej oferty, przygotowanej przez Interlabo. Klienci naszego laboratorium mogą nam także zlecić:

  • badanie wody Warszawa – wykonujemy zarówno badania fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć szerokie spektrum zanieczyszczeń w pobranej próbce,
  • badanie gleby Warszawa – pobieramy próbki z terenów przeznaczonych pod inwestycje, a także z gruntów, na których stosowane są osady ściekowe,
  • badanie odpadów Warszawa – wykonujemy badania odpadów w celu stwierdzenia, czy nadają się do składowania, a także późniejszego wykorzystania,
  • badanie wody ze studni Warszawa – zaleca się każdemu, kto wykonał nowy odwiert studni, użytkuje dłuższy czas dotychczasowe ujęcie lub chciałby dobrać stację uzdatniania w celu polepszenia właściwości danej wody.

Zainteresowała Cię oferta?


Jakie osady badamy?

  • Komunalne osady ściekowe
  • Osady z zakładów produkcyjnych
Pracujemy w oparciu o następujące akty prawne:
  • § Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 257)
  • § Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277)

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!