Interlabo » Badania » Badanie ogólne „kranówki”

Badanie ogólne „kranówki”

499,00 695,00  z VAT

Badanie wody z kranu oferowane przez Laboratorium Interlabo obejmuje szereg testów mających na celu ocenę jakości wody z wodociągu publicznego. Analizie poddawane są parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne takie jak pH, przewodność elektryczna, barwa, mętność, twardość ogólna, obecność azotanów, azotynów, jonu amonowego, manganu, żelaza, glinu, a także ocena smaku i zapachu.

Czy badanie „kranówki” powinno być regularne?

Regularna analiza wody z kranu jest niezwykle istotne, ponieważ daje pewność, że woda jest odpowiedniej jakości do picia i użytku domowego.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego: dzięki badaniom można wykryć obecność szkodliwych bakterii i zanieczyszczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Analiza wody z kranu umożliwia identyfikację metali ciężkich i innych substancji szkodliwych, które mogą przedostać się do wody.
  • Ocena jakości wody: analiza wody z kranu pozwala na ocenę parametrów fizykochemicznych wody, co ma wpływ na jej smak, zapach i ogólną jakość.
  • Dostosowanie systemów uzdatniania: na podstawie wyników można dostosować lub zainstalować odpowiednie filtry, aby poprawić jakość wody.

Regularne badanie wody z kranu pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości wody i zapewniają spokój ducha, że korzystamy z wody bezpiecznej dla nas i naszych bliskich.

Analiza wody z kranu w Interlabo

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi ok. 5-7 dni roboczych od pobrania próbki. Pobieranie próbek na badanie wody z kranu przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A). Badanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego w poniższym zakresie:

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda uzdatniona
pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999 A
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 A
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A
Twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 A
Azotany (NO3) PN-82/C-04576/08 A
Azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999 A
Amonowy jon (NH4) PN-ISO 7150-1:2002 A
Mangan PN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021 r. A
Żelazo ogólne PN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001 A
Glin PN-EN ISO 11885:2009 A
Smak PN-EN 1622:2006 AP
Zapach PN-EN 1622:2006 AP
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Clostridium perfringens (ze sporami) PN EN ISO 14189:2016-10 AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP

Legenda do „statusu”

A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium ma dowody na równoważność zastosowanej metody.

Inne usługi Interlabo:

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!