Badanie ogólne “kranówki”

450,00 640,00  z VAT

Badanie wody pochodzącej z wodociągu publicznego w poniższym zakresie:

MatrycaOznaczany parametrMetodyka badańStatus
Woda uzdatniona
pHPN-EN ISO 10523:2012A
Przewodność elektryczna właściwa
PN-EN 27888:1999A
BarwaPN-EN ISO 7887:2012A
MętnośćPN-EN ISO 7027-1:2016-09A
Twardość ogólnaPN-ISO 6059:1999A
Azotany (NO3)PN-82/C-04576/08A
Azotyny (NO2)PN-EN 26777:1999A
Amonowy jon (NH4)PN-ISO 7150-1:2002A
ManganPN-EN ISO 11885:2009; ILB3b-12 wydanie 5 z 26.07.2021 r.A
Żelazo ogólnePN-EN ISO 11885:2009; PN-ISO 6332:2001A
GlinPN-EN ISO 11885:2009A
SmakPN-EN 1622:2006AP
ZapachPN-EN 1622:2006AP
Escherichia coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04AP
Bakterie z grupy coliPN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04AP
Clostridium perfringens (ze sporami)PN EN ISO 14189:2016-10AP
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72hPN-EN ISO 6222:2004AP
Enterokoki kałowePN-EN ISO 7899-2:2004AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do “Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!