Interlabo » Badania » Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu i MPWiK – rozszerzone

Badanie mikrobiologiczne wody do Sanepidu i MPWiK – rozszerzone

490,00 625,00  z VAT

Prezentowane rozszerzone badanie mikrobiologiczne wody obejmuje zestaw analiz mikrobiologicznych najczęściej wymaganych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (MPWIK) oraz niekiedy przez PPIS (Sanepid) przy odbiorze nowych przyłączy wodociągowych i różnego rodzaju placówek (np. przedszkola), punktów gastronomicznych i spożywczych.

Dlaczego warto wykonać rozszerzone badanie mikrobiologiczne wody?

Wykonywanie rozszerzonych badań mikrobiologicznych wody jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników. Pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych, które mogą wpływać na jakość wody i zdrowie ludzi. Zachęcamy również do sprawdzenia oferty:

Rozszerzone badanie mikrobiologiczne wody

Czas oczekiwania na sprawozdanie z badania wody Warszawa wynosi 34 dni robocze od pobrania próbki. Uzyskane wyniki odnosimy w sprawozdaniu z badań do wartości dopuszczalnych w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Matryca Oznaczany parametr Metodyka badań Status
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pH PN-EN ISO 10523:2012 A
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h PN-EN ISO 6222:2004 AP
Clostridium perfringens (ze sporami) PN EN ISO 14189:2016-10 AP
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 AP
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 AP

Pobieranie próbek wody przez pracowników laboratorium Interlabo odbywa się według poniższych norm:
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2009 (A)

Legenda do „Statusu”:
A – Metoda akredytowana, P – Badanie wykonywane u podwykonawcy, N – Metoda nieakredytowana, S – Metoda zatwierdzona przez PSSE (nieakredytowana), W – Norma wycofana, NR – metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na równoważność zastosowanej metody.

Jak zamówić badanie wody?

01. Przejdź do sklepu

Badania wody można zamówić w naszym sklepie internetowym.

02. Wybierz badanie

Wybierz badanie wody, które Cię interesuje albo skontaktuj się z nami.

03. Wybierz opcję pobierania

Samodzielny pobór próbki albo wykwalifikowany próbkobiorca.

04. Kup badanie online

W wygodny sposób dokonaj zakupu wybranego badania wody.

05. Pobranie próbki

Dostarcz próbkę bądź poczekaj na kontakt od naszego specjalisty.

06. Laboratorium

Po dostarczeniu próbki do laboratorium niezwłocznie zaczynamy ją badać.

07. Analiza próbek

Czas przeznaczony na analizę próbki zależy od rodzaju badania.

08. Wynik z badania

Wynik z badania prześlemy drogą mailową na podany adres e-mail.

Potrzebujesz inny zakres badania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób!