Interlabo » Badania » Ocena sprawności wentylacji i wydanie opinii kominiarskiej

Ocena sprawności wentylacji i wydanie opinii kominiarskiej

325,00 615,00  z VAT

Opinia kominiarska do Sanepidu to dokument, który wydawany jest w celu potwierdzenia, że dany obiekt spełnia wymagania przepisów sanitarnych w zakresie wentylacji i ochrony przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

W takiej opinii kominiarskiej kominiarz weryfikuje m.in. stan techniczny i czystość kanałów wentylacyjnych, poprawność funkcjonowania systemów odprowadzania spalin oraz spełnienie norm dotyczących jakości powietrza wewnętrznego. Nasz pracownik dokonuje także pomiarów i badań, które są wymagane przez przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Po zakończonej inspekcji klient otrzymuje protokół z wykonanych czynności, który może przedstawić we właściwym Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.