Jakość wody to temat, który dotyczy nas wszystkich. Codziennie korzystamy z niej w różnych celach – do picia, gotowania, mycia, a także w przemyśle i rolnictwie. Woda stanowi nieodzowny element naszego życia, dlatego tak ważne jest, aby jej klasa była jak najwyższa. Jakość wody kranowej w Polsce jest dosyć wysoka, jednak aby mieć pewność, że jest ona bezpieczna i zdatna do spożycia, konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnego badania wody Warszawa. Na jakie parametry jakości wody zwracać uwagę?

Parametry jakości wody – wartości

Jakość wody w kranie czy studni głębinowej ocenia się na podstawie wielu parametrów, które określają jej właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. 

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne wody można ocenić za pomocą zmysłów lub prostych i złożonych metod pomiarowych. Wskaźniki te mają istotny wpływ na jakość wody do picia i jej przydatność do innych zastosowań.

WskaźnikPrawidłowa wartośćOpis
Barwado 15 mg Pt/dm³Woda powinna być bezbarwna. Zmiana barwy może świadczyć o obecności zanieczyszczeń organicznych lub mineralnych.
Mętnośćdo 1 NTUNiska mętność wskazuje na czystość wody. Wysoka mętność może być wynikiem obecności cząstek zawieszonych.
Zapach0 (bez zapachu)Woda powinna być bezwonna. Nieprzyjemny zapach może sugerować, że jakość wody do spożycia nie jest na odpowiednim poziomie i występują zanieczyszczenia chemiczne lub biologiczne.

Parametry chemiczne 

Parametry chemiczne to różnorodne wskaźniki i składniki, które pomagają ocenić jakość wody w kranie, przydomowej oczyszczalni ścieków czy studni głębinowej. Obejmują one właściwości chemiczne oraz zawartość różnych związków czy pierwiastków.

WskaźnikPrawidłowa wartośćOpis
Odczyn (pH)6 – 9 pHWyraża stopień kwasowości lub zasadowości wody. Wody o niskim pH są korozyjne, a o wysokim pH wykazują skłonność do pienienia się.
Twardość ogólna (całkowita)do 500 mg CaCO3/lWywołana obecnością soli wapnia i magnezu. Twardość ogólną określa się jako sumę twardości węglanowej i niewęglanowej.
Twardość węglanowa (przemijająca)brak normy Spowodowana obecnością wodorowęglanów, węglanów i wodorotlenków wapnia i magnezu. Ulega obniżeniu przy podgrzewaniu.
Twardość niewęglanowa (stała)brak normySpowodowana obecnością chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia i magnezu. Nie wytrącają się przy podgrzewaniu wody.
Zasadowość (alkaliczność)brak normyOkreśla zawartość wodorotlenków, wodorowęglanów i węglanów metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych.
Utlenialnośćdo 5 mg O2/dm³Określa zawartość substancji utleniających się nadmanganianem potasu. Wysoka utlenialność wpływa na jakość wody do spożycia – wskazuje na obecność zanieczyszczeń organicznych.
Sucha pozostałośćbrak normyPozostałość po odparowaniu wody, składająca się z substancji stałych rozpuszczonych i zawieszonych w wodzie.
Pozostałość po prażeniubrak normyPozostałość po prażeniu suchej pozostałości, wskazująca na zawartość związków organicznych w wodzie.
Przewodność elektrycznado 2500 µS/cm w 20°CWywołana obecnością jonów powstałych w wyniku dysocjacji rozpuszczonych soli, amoniaku i dwutlenku węgla.

Pierwiastki – parametry jakości wody

Pierwiastki mogą występować naturalnie lub na skutek działalności człowieka. Ich obecność powinna być monitorowana ze względu na znaczący wpływ na jakość wody pitnej w Polsce, czyli zdrowie ludzkie oraz środowisko.

PierwiastekDopuszczalne stężenieOpis
Chlor wolnydo 0,3 mg/lChlor stosowany do dezynfekcji wody. Nadmiar wpływa znacząco na jakość wody do picia – może powodować podrażnienia skóry i błon śluzowych oraz nieprzyjemny smak i zapach wody. 
Mangando 0,05 mg/lMangan może powodować osadzanie się osadów i wpływać na smak wody. Jest niezbędny w małych ilościach, ale nadmiar jest szkodliwy.
Żelazodo 0,2 mg/lWyższe stężenia żelaza mogą powodować przebarwienia, metaliczny smak wody oraz osadzanie się rdzy.
Amoniakdo 0,5 mg/lAmoniak może wskazywać na zanieczyszczenia organiczne. W wysokich stężeniach jest toksyczny i może powodować problemy zdrowotne.
Azotyny (NO2)do 0,1 mg/lAzotyny te silnie oddziałują na jakość wody w kranie. Są toksyczne i mogą wpływać na zdolność krwi do transportowania tlenu, co jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i dzieci.
Azotany (NO3)do 50 mg/lAzotany mogą prowadzić do methemoglobinemii (niebieskiej choroby) u niemowląt. Pochodzą z nawozów, ścieków i rozkładu materii organicznej.
Chlorkido 250 mg/lWysokie stężenia chlorków mogą nadawać wodzie słony smak i przyczyniać się do korozji rur wodociągowych.
Siarczany (SO4)do 250 mg/lWysokie stężenia siarczanów mogą powodować nieprzyjemny smak wody i działać przeczyszczająco.
Fluorki (F)do 1,5 mg/lFluorki w odpowiednich ilościach są korzystne dla jakości wody kranowej w Polsce. Wpływają pozytywnie na zdrowie zębów, ale ich nadmiar może prowadzić do fluorozy kości.
Sód (Na)do 200 mg/lWysokie stężenia sodu mogą wpływać na smak wody i stanowić zagrożenie dla osób z nadciśnieniem i chorobami nerek.
Potas (K)do 12 mg K/lPotas jest niezbędnym minerałem, ale w nadmiarze może wpływać na zdrowie, szczególnie u osób z problemami nerkowymi.
Cynk (Zn)do 5 mg/lNiezbędny pierwiastek śladowy, jednak w nadmiarze może powodować metaliczny smak i problemy zdrowotne.
Ołów (Pb)0 mg/lOłów znacząco obniża jakość wody kranowej lub ze studni głębinowej. Jest toksyczny nawet w bardzo małych ilościach. Może powodować poważne problemy zdrowotne, zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży.
Miedź (Cu)do 2 mg/lNiezbędny minerał, jednak w nadmiarze może powodować problemy trawienne oraz uszkodzenia wątroby i nerek.
Rtęć (Hg)0 mg/lRtęć jest wysoce toksyczna nawet w śladowych ilościach. Może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym uszkodzeń układu nerwowego.

Jakość wody pitnej w Polsce – laboratorium badawcze Interlabo

Regularne badania jakości wody pozwalają zidentyfikować wszelkie odchylenia od norm, co jest podstawą zapewniania bezpieczeństwa. Warto być świadomym, jak różne parametry jakości wody wpływają na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Osoby, które chcą mieć pewność co do jej jakości, zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnych laboratoriów, takich jak Interlabo. Posiadamy zaświadczenie od PPIS, dzięki któremu wyniki naszych badań będą honorowane przez Sanepid. Specjaliści z Interlabo korzystają z nowoczesnych technologii i metodyk, aby dostarczyć dokładne i wiarygodne wyniki.

Wybrane usługi Interlabo:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *